Kommunelisten Askvoll

Velg en annen kommune:
  Navn  Registrert  Kjønn  År  Sted   Pb  Totalt 2018  Totalt april
1. Vibeke 180110 Kvinne 1983 Holmedal 8:19 16,9 km 0,0 km