Kommunelisten Melhus

Velg en annen kommune:
  Navn  Registrert  Kjønn  År  Sted   Pb  Totalt 2018  Totalt april